Omurilik Pili Etki Mekanizması

Omur ilik arka kısmına uygulanan epidural elektriksel stimülasyonun, yatar pozisyonda kalça, diz, ayak bileği koordine flex/ext hareketlerini başlatabildiği gösterilmiştir. Artık bunun için kullanılabilecek en iyi tedavi yöntemi vücuda yerleştirilebilir omur ilik pilleridir.  Sağlam kalan omur ilik sinir ağları uygun stimülasyon ile çok kısa sürede ritmik aktiviteyi başlatabilir.

Omur İlik Pilleri Etki Mekanizması

Omur ilik arka kısmının stimülasyonu arka kökler içinde yer alan orta ve geniş çaplı duyusal sinir liflerini aktive eder. Bu uyarılar trans sinaptik yolla refleks ve nöronlar arası devreleri ateşler, uyarıları regüle eder, motor nöronal uyarıyı başlatır, böylece birden çok kas grubunda nöronal devrelerin organize olması ile kasılma ve gevşeme hareketleri oluşur. Omur ilik pilleri ile uygun frekans aralıklarında uygulanan tonik uyarılarla istemli nöral devreler aktive olur, birden çok seviyede uyarılmış spinal refleksler koordine edilebilir. Doğru ayarlanmış frekans aralıklarında piller bacaklarda ritmik hareket yanıtını oluşturur. Tam felçli gönüllü hastalarda yatar pozisyonda istemli hareketin pozisyon uyarıları ve beyin uyarıları olmadığında bile hareketlerin başlatılabildiği gösterilmiştir.

Bu uyarıların uygun stimülasyon frekanslarında ritmik flex/ext hareketlerini başlattığı EMG ile gösterilmiştir.

Hastalarda robotik rehabilitasyon ile birlikte pil tedavisi uygulandığında hastaların robot ile aktif olarak yürüyebildiği ancak bağımsız olarak yürümesinin uzun bir zaman aldığı gösterilmiştir. Bu süre birkaç hafta ile 8-10 ay arasında olabilir. Robotik rehabilitasyon sırasında vücut ağırlığının giderek artırılması minimal destekle hastaların yürümesine olanak sağlarken pil olmadan tek başına robotik rehabilitasyonun hastada istemli hareketleri başlatamadığı gösterilmiştir.

Sonuç olarak; SCS ye yanıt olarak insan spinal kordu ritmik flex/ext hareketlerini başlatabilir, uygun burst frekanslarda tüm vücut ağırlığı yüklenmiş tam paralizili hastalarda güçlü ext hareket sağlanabilir ve hasta ayakta durabilir. SCS tek başına tonik stimülasyon ile destek olmadan yürüme hareketini başlatamaz.

Bacaklardan gelen duyusal geri dönüşüm uyarıları; yürüme sırasında refleks devreler yoluyla spinal motor nöron havuzunun koordinasyon ve aktivasyonunu düzenler. Bu nedenle SCS stimülasyonu uygulanan hastalarda proprioseptif uyarıların devamının sağlanması için robotik rehabilitasyon son derece önem taşır, stimülasyon uygulanması ve robotik reh arasında lineer korelasyon mevcuttur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir