Omur İlik Pil Tedavisi (Spınal Cord Stımulatıon)

İleri omur ilik felci; omur ilik beyaz cevher içinde lokal olarak nöronal ileti devrelerinin bozulması ve buna bağlı yaralanma bölgesinin altında felç ya da paralizi gelişmesidir.

Klinik olarak motor fonksiyonları tam olarak ortadan kalkmış hastalarda standart fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının etkinliği son derece sınırlıdır, bu yöntemlerle bağımsız olarak yürüme ya da istemli hareketlerin kontrolünün sağlanması mümkün olmaz. Genel yaklaşım; bu hastalarda gelişen ikincil komplikasyonları önleme ve tedavi etmeye yöneliktir.

Bu hastaların çok büyük bir kısmı motor fonksiyonlarının tekrar kazanamaz ve hayatlarını istemli hareketlerini bir gün tekrar yapabilecekleri umudu ile yaşarlar.

Günümüzde omur ilik beyaz ve gri cevherde sinir yapılarının yenilenmesine yönelik pek çok deneysel çalışma yapılmaktadır, ancak bunların insanda etkinliği gösterilememiştir.

Günümüzde tedavi; hasar sonrası sağlam kalan spinal anatomik yapılar yoluyla hasarlı bölgede iletimin ya da reorganizasyonun tekrar başlatılmasına odaklanmıştır.

 

 

Gri cevher içinde motor nöronlar ve nöronlar arası iletim ağının çoğu sağlam olarak kurtulmuştur.

Lezyon sahasının altındaki nöronlar ve iletim devrelerinde hasar sonrasında bir dizi fizyolojik, biyokimyasal ve hücresel değişiklikler gelişir.

Sinaptik reorganizasyon

Transmembran reseptörlerinde ve genlerde hızlı bir yenilenme süreci gelişir

Spinal kord elemanlarının oluşturduğu nöronal iletim ağı;

Travmadan sonra propriospinal nöral sinyal iletim kapasitesi,

Duyusal sinyallerin işlenmesi

Motor hareket yeniden gelişimi

Aktiviteye bağlı yeniden gerilme yeteneği canlıdır

Omur ilik pilleri 40 yılı aşkın bir süredir kronik ağrıların ve hareket bozukluklarının tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır.

Piller; omur ilik hasarlı olgularda lezyon sahasının altında sağlam nöronal iletim ağını kullanarak istemli motor hareketleri tekrar başlatabilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir